Minh Ánh phản hồi:

thích nhất chè thái, lần nào ra cũng ăn chè nầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *