Kim Toàn phản hồi:

Chè thái rất ngon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *